Tento aktivista ma tým nechtiac  inšpiroval k analýze odhadu súčasných stavov vlka podľa poľovníckej metodiky. Pokúsim sa metódou odvodenou zo schémy poľovníckeho plánovania ukázať pravdivosť, respektíve nepravdivosť takéhoto strašlivo pôsobiaceho tvrdenia.

Vlk dravý
Vlk dravý
Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Nepremeškajte výstavu o vlkoch vo Zvolene

Ako lesník, bývalý profesionálny a poľovný hospodár so 47-ročnou poľovníckou praxou si dovolím tvrdiť, že ak by sme dokázali odloviť polovicu kmeňového stavu (predpokladám, že autor mal na mysli letný kmeňový stav – LKS, čiže pred obdobím lovu), tak pre približne 55-tisíc slovenských poľovníkov by nebol problém vystrieľať celú vlčiu populáciu. Každý praktický poľovník však vie, že je to nemožné. Nejeden poľovník vlka za dlhé roky ani nezahliadol, hoci v revíri videl jeho pobytové znaky (stopy, zavýjanie, trus, kadávery strhnutej zveri). Môj názor overený v častých diskusiách s kolegami lesníkmi a poľovníkmi je, že poľovníci dokážu uloviť najviac ak tretinu LKS a niektorí praktickí poľovníci to dokonca odhadujú maximálne na štvrtinu. Je to veľa alebo málo?

HYPOTÉZY, VYHODNOTENIE, ODPORÚČANIA nájdete v POĽOVNÍCTVE A RYBÁRSTVE 3/2017