Majitelia by zas mali rešpektovať zákonné práva poľovníkov, rešpektovať ochranu prírody a životného prostredia. Vyzývajú ich na to Kynologická rada Slovenskej poľovníckej komory (SPK) a Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) a prezídiá SPK a SPZ v súvislosti s prípadmi postrelenia alebo zastrelenia psov v poľovných revíroch.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Marianna Rajská

„Apelujeme na všetkých poľovníkov, aby pri posudzovaní pohybu psov v prírode neprevládali emócie nad zdravým rozumom a uváženým posúdením celej situácie a nájdením správneho, zákonného, ale hlavne rozumného riešenia,“ uvádza poľovnícka kynológia spolu s poľovníckymi prezídiami. Dištancujú sa tiež od správania a činov poľovníkov, ktorí porušia zákony vo vzťahu k pohybu psov vo voľnej prírode.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Marianna Rajská

Poľovnícki kynológovia hovoria, že neovládateľný pes v prírode spôsobuje divej zveri stres. Práve on môže byť príčinou vysokých strát zveri. Pripomínajú preto, že zákon o veterinárnej starostlivosti ukladá majiteľom povinnosť zabrániť úniku zvieraťa. Vzájomné rešpektovanie práv a povinností, dostatok tolerancie zo strany poľovníkov aj majiteľov môže zabrániť konfliktom, dodávajú poľovnícki kynológovia.