Slovenská ornitologická spoločnosť SOS/Birdlife Slovensko žiada úplný zákaz lovu husí a kačiek na nocoviskách. Uviedla to svojom statuse na sociálnej sieti SOS/Birdlife. Na Senianskych rybníkoch v okresoch Michalovce a Sobrance podľa nej dochádza k lovu sibírskych husí a kačiek na nocoviskách. Ornitologická spoločnosť považuje takýto lov za nehumánny a porušujúci základy poľovníckej etiky. Lov na nocoviská podľa nej navyše ohrozuje aj ostatné druhy vtáctva v lokalite.

Senianske rybníky sú národnou prírodnou rezerváciu (NPR) a zároveň aj chráneným vtáčím územím (CHVÚ) s prvým stupňom ochrany, ktorý povoľuje lov vtáctva. Práve tu nastáva legislatívny konflikt záujmov. Podľa zákona o ochrane prírody sú všetky voľne žijúce vtáky zákonom chránené. Zároveň sú chránené konkrétne vymedzené vtáčie druhy v CHVÚ Senianske rybníky. Ochrana sa však nevzťahuje na zimujúce a migrujúce druhy, ktoré sa na Senianske rybníky sťahujú v zime. Poľovníci tak môžu vykonávať ich lov, čím však môžu ohrozovať aj iné druhy vtáctva. Ornitológovia zároveň tvrdia, že poľovníci by nemali loviť vtáctvo na nocoviskách. „Je to nehumánne a neetické. Ak je vtáctvo rušené na nocoviskách, dochádza k stratám jeho energie a následne aj k zoslabnutiu a ochoreniam. Lov na nocoviskách by mal byť úplne zakázaný. Precedensom môžu byť CHVÚ Dunajské luhy a Záhorské Pomoravie, kde je lov na nocoviskách celkom zakázaný“ povedal pre agentúru SITA Matej Repel z SOS/Birdlife Slovensko. Dodal, že poľovanie v súčasnosti predstavuje pre vtáctvo veľký problém nie len na Slovensku, ale prakticky na území celej Európy. „Českí ornitológovia skúmali vtáctvo hniezdiace na ich území. Zistili, že každá piata hus mala v sebe olovené broky. Tie v jej tele zostanú a napokon ju otrávia,“ vysvetľoval Repel.

Na situáciu reagovali aj ochranári z Chránenej krajinnej oblasti(CHKO) Vihorlat, do ktorej Senianske rybníky spadajú. „Správa CHKO Vihorlat pravidelne vykonáva kontroly chráneného územia NPR Senianske rybníky, ale k streľbe dochádza väčšinou ráno, alebo podvečer na lokalitách, kde to zákon vyslovene nezakazuje, preto ostáva len na etike poľovníkov či zvolia citlivý prístup k prírode, alebo bezohľadný lov,“ uviedla v stanovisku na svojej internetovej stránke Správa CHKO Vihorlat. V stanovisku zároveň uviedla, že jej zamestnanci na CHVÚ často nachádzajú nábojnice, ktoré po sebe mnohí poľovníci nepozbierajú. Nábojnice sa neraz vyskytujú aj Náučnom chodníku vtáčím rajom, ktorý sa na CHVÚ nachádza.

Poľovníci však tieto tvrdenia odmietajú. „Slovenská poľovnícka komora odmieta vyjadrenia o narušovaní nocovísk husí, ktoré sú opäť použité proti poľovníkom. Husi sa na území Slovenska vždy lovili predovšetkým na rannom, resp. večernom ťahu. Ak má niekto vedomosť o porušovaní zákona o poľovníctve, nedohľadaní ulovenej zveri, nepoužívaní poľovne upotrebiteľných psov pri takýchto poľovačkách, je povinný to ohlásiť orgánom činným v trestnom konaní, alebo miestne príslušnému okresnému úradu,“ uviedla pre agentúru SITA vedúca odboru poľovníctva, strelectva a osvety Slovenskej poľovníckej komory Martina Hustinová.

Pokračovanie je na 2. strane.