SPK: Poľovníci dosahujú v love diviakov historické maximá. Za poslednú poľovnícku sezónu ulovili vyše 75.000 diviakov. „Je veľmi pravdepodobné, že tento rok budeme atakovať hranicu 100.000 diviakov,“ dodala komora. Pre lov zveri podľa komory robia poľovníci maximum toho, čo im krajina dovoľuje. „Aj napriek ťažkým podmienkam dosahujú poľovníci v love diviakov historické maximá. Kedysi ich v priemere lovili 35 – 40 tisíc ročne,“ porovnala komora s tým, že dvojnásobné množstvo v súčasnosti lovia pre ohrozenie africkým morom ošípaných (AMO). V najrizikovejších oblastiach, napríklad v infikovanej zóne s Maďarskom, sú poľovníci zabezpečení chladiarenskými zariadeniami a sú motivovaní aj finančnou odmenou za vzorky z diviaka. „SPK zakúpila dezinfekčné prostriedky na sanáciu ulovenej a uhynutej diviačej zveri,“ dodala komora.

 

Pre zintenzívnenie lovu, o ktoré poľovníkov žiadal tento týždeň aj samotný agrorezort, si však situácia podľa poľovníkov žiada rázne zmeny, a to nie len teraz, počas zberu poľnohospodárskych plodín, ale aj v budúcnosti pri tvorbe osevných plánov na ďalší rok. Poľovníci teda žiadajú napríklad vytvorenie dostatočne širokých priesekov vo vysokých poľnohospodárskych plodinách aspoň každých 100 metrov, zmenšenie výmer poľnohospodárskych kultúr, dodržiavanie agrotechnických termínov kosieb, obmedzenie pohybu ľudí v najrizikovejších zónach či umožnenie vnadenia jadrovým krmivom v 3. stupni ochrany prírody. Potrebné je aj vytvorenie pružného mechanizmu pre mimoriadne situácie v legislatíve, najmä na úseku zákonov o poľovníctve, o zbraniach a strelive a ochrany prírody a krajiny, dodali poľovníci.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Vierka Balážová Duchoňová

„Keďže trh v zahraničí i na Slovensku u veľkoodberateľov je presýtený divinou z celej Európy, SPK už na jar iniciovala u Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zmenu legislatívy pri predaji malých množstiev diviny v koži,“ komentovala komora. Na tento účel vytvorila SPK webovú aplikáciu na predaj diviny konečnému spotrebiteľovi. „Nielenže občan bude mať kvalitnú bio potravinu – divinu doma pre seba a svoju rodinu, za cenu, za ktorú nekúpi ani dovážané kuracie mäso, ale svojím odbytom tak významne pomôže k znižovaniu stavov zveri a tým aj spôsobeným škodám,“ uzavrela komora.

Zdroj: polnoinfo.sk