„S cieľom upozorniť na zmeny pre držiteľov zbrojných licencií, zbrojných preukazov a držiteľov určitých druhov strelných zbraní, dávame do pozornosti aktuálne povinnosti,“ uviedla polícia.

Pripomína, že držitelia zbrane, na ktorej držanie pred účinnosťou novely nebol potrebný zbrojný preukaz, zbrojná licencia alebo zaevidovanie zbrane a od 1. februára sa vyžaduje, musia poslať žiadosť do 31. januára. V opačnom prípade sa držba zbrane po tomto dátume považuje za ilegálnu.

Za priestupok im môže byť uložená sankcia až do výšky 1 600 eur. Stratia tiež spoľahlivosť z pohľadu zákona o strelných zbraniach a strelive až na obdobie dvoch rokov.„Počas týchto dvoch rokov nebude možné mať zbrojný preukaz, ani požiadať o jeho vydanie,“ priblížila polícia. Viac informácií je dostupných na webe Ministerstva vnútra SR.