edna z foriem predchádzania takejto nelegálnej činnosti je prevencia, ktorá znižuje potrebu represie. Pozrite si nasledujúce video, ktorého autorom a zdrojom je  Polícia SR - Žilinský kraj/Facebook