Poľana patrí medzi 738 biosférických rezervácií (BR) na svete, povedala riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana Vladimíra Fabriciusová. Pripomenula, že výnimočnosť BR Poľana spočíva nielen v jej prírodných hodnotách, ale predovšetkým v spôsobe riadenia. Podľa nej plní tri funkcie, ktorými sú ochrana, logistika a vývoj.

Doplnila, že dôležité je, aby sa miestni ľudia rozvíjali, aby mali dôvod ostať pod Poľanou žiť a aby sa im ekonomicky darilo. Dodala, že je to výnimočné územie a mladí ľudia tam chcú žiť. Spomenula tiež, že to vidieť na výstavbe, ktorá v posledných rokoch pribúda v mestách pod Poľanou i na lazoch. „Ľudia tu prenášajú tradície, čo je dnes vzácne,“ zdôraznila.

Ako uviedla, krokom vpred pre BR Poľana je vznik občianskeho združenia Koordinačná rada BR Poľana. Združujú sa v ňom miestni poľnohospodári, lesníci, poľovníci, samosprávy, kultúrne inštitúcie a aj ľudia, ktorí pod Poľanou žijú a pracujú.

Predsedom Koordinačnej rady BR Poľana je Roman Malatinec. „Región si chceme riadiť sami. Cieľom je tiež zachovávať tradície a remeslá,“ podotkol. Rada tiež pomáha pri problémoch, ktoré sa týkajú najmä zachovania prírodných hodnôt.