V minulosti bola zajačia zver pilierom nášho poľovného hospodárenia a mala podstatný podiel na celkovej produkcii diviny na Slovensku. K  najprodukčnejším oblastiam tejto poľovnej zveri nepochybne patrilo západné Slovensko, zvlášť Záhorie. Podobne obľúbená a chovaná tu bola bažantia zver. No už pred 30 rokmi odborníci upozorňovali na rapídny pokles stavov malej zveri a nízku reprodukciu vo voľnej prírode pod ťarchou rôznych faktorov, ktoré sa stupňujú. Ich prognózy výskytu bažanta a  zajaca na území západného Slovenska mali zostupný trend, ktorý sa potvrdil. Prečo nielen na Záhorí ubúda malej zveri a ako to zastaviť?

ZAJAC POĽNÝ (Lepus europaeus) „Zajacov v revíroch ubúda“, hovorí odborník docent Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., riaditeľ NPPC – výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra vo svojich viacerých článkoch. Prečo, keď zajačia zver je svojím spôsobom života v  podstate nenáročná? Náhly pokles jej stavov sa u nás začal pri prechode z maloplošného na intenzívne veľkoplošné hospodárenie. Takáto zmena prostredia ovplyvnila početnosť a  druhovú štruktúru miestnej fauny. Poľovná zver už nemala na poliach toľko pokoja, čo sa prejavilo nižšou reprodukciou. Úživná základňa bylinožravých cicavcov sa síce zlepšila zavádzaním pestovania medziplodín, no príčinou negatívnych antropogénnych faktorov v rámci znečisťovania životného prostredia sa zvýšila chorobnosť a mortalita zajacov. Nenápadným, ale veľmi silným nepriateľom zajaca sú nepriaznivé poveternostné podmienky.

Sme svedkami meniacej sa klímy. Intenzívne studené dažde na jar ničia prvé vrhy mláďat. Prechladnú alebo sa oneskorenou vegetáciou nestihnú prikrmovať. Značné straty na mláďatách zajaca môžeme zaznamenať i počas daždivého leta a jesene. Rovnako negatívny vplyv však majú podľa MVDr. Radoslava Riglera suché roky. Zajace potrebujú dostatok vody a trpia, keď vysychajú potoky a melioračné kanály. K ich úbytku jednoznačne prispieva aj civilizačný tlak, najmä rozrastajúca sa výstavba v bývalých extravilánoch obcí a miest. K tomu sa pridáva nedostatočné tlmenie predátorov, najmä líšok, a v posledných rokoch príchod nových predátorov ako šakala zlatého, upozorňuje MVDr. Radoslav Rigler.

Pokračovanie je na druhej strane!