Pri Zvolene mám chalupu so záhradou, ktorá je v tesnej blízkosti obecného lesa. Jedno popoludnie som sa vybral do lesa presvedčiť sa, či rastú dubáky. Tento les je totiž pre ne priam stvorený. Sú v ňom veľké duby-semenáče a pod nimi tráva. A skutočne, z trávy vystrkovali hnedé hlávky pekné mladé dubáky. Bolo ich toľko, že len pod  jediným stromom som ich nazbieral plný košík.

Čupel som a vyťahoval jeden dubák za druhým, keď vtom som zbadal, že pod ďalším dubom, asi pätnásť metrov odo mňa, stojí srnka. Správala sa pokojne, ako by ma ani nezavetrila. Fúkal silný severný vietor a lístie na stromoch šuchotalo. Možno práve preto ma nespozorovala. Ticho som si ľahol do trávy a sledoval, čo sa bude diať. Odrazu sa z trávy vynorilo srnčiatko pofŕkané bielymi bodkami. Primotkalo sa k srnke a začalo cicať mlieko. Srnka však v okamihu spozornela a zabľačala: bä, bä. Srnčiatko sa tuho primklo k mame a vtom sa z húštiny vynorila statná líška, ktorá sa pobrala celkom blízko k srnke. Pochopil som, že sa začína  boj o život.

Srnka sa vzpínala na zadné nohy a prednými dorážala na drzú líšku. Nevedel som v tej chvíli, čo mám urobiť, či mám len ticho pozorovať, alebo zakričať, a tým dať o  sebe vedieť. Uvažoval som však nad tým, že keby som zakričal, líška by síce mohla odskočiť, ale zľaknúť by sa mohla aj srnka a srnčiatko by zostalo celkom napospas líške. V tej  chvíli mi napadlo jediné riešenie a rýchlo som konal. Zdvihol som kameň a hodil ho smerom k líške. Na moje veľké prekvapenie som ju skutočne zasiahol. Vyplašene vyskočila a  zápätí zmizla v húštine. Srnka ešte niekoľkokrát zabäkala, zostala však pri srnčiatku. Ja som sa potichu zdvihol a odišiel. Líška sa už našťastie nevrátila a srnka so srnčiatkom  zostali ležať pod dubom. Aj neskôr som ich ešte viackrát videl na lúčke vedľa lesa pri družstevnej kukurici. Ale líška sa tam už viac neukázala. Vtedy som si aj ja vydýchol.  Pošťastilo sa mi vidieť odvážnu srnčiu matku a kúsok jej boja o život. Mal som dobrý pocit, že sa mi podarilo zasiahnuť tak, že boj o život srnky a jej srnčiatka sa skončil úspešne. 

Spracované podľa rozprávania Ondreja Gombašana.