Vyplýva to z údajov SRNA indexu, ktorý vydáva dvakrát ročne Generali Česká poisťovňa. Za úbytkom je prvá vlna koronavírusovej krízy, ktorá utlmila dopravu na českých cestách.

Doprava sa podľa Michala Bíla z Centra dopravného výskumu výrazne znížila hneď na začiatku marca. "V jedenástom týždni roku prudko klesla intenzita dopravy, a to predovšetkým na cestách prvých tried a diaľniciach. Následne sa intenzita dopravy postupne zvyšovala, a to až do 25. týždňa, kedy sa vrátila na úroveň z predchádzajúcich rokov," uviedol.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: archív

Pokles dopravy sa priamo prejavil na poklese úhynu zveri na cestách. Už po zavedení karanténnych opatrení na začiatku marca medziročne ubudli zrážky vozidiel so zverou. "Zníženie počtu zrážok sa zverou je jednoznačne spôsobené nižšou intenzitou dopravy danou opatreniami proti šíreniu covid-19," potvrdil Miloš Fischer z Českomoravskej poľovníckej jednoty.

(Pokračovanie na 2. strane)