V dobe lovu od 1. novembra 2020 do 15. januára 2021 vrátane, resp. dovtedy, pokiaľ odbor opravných prostriedkov nezastaví lov v poľovných oblastiach vo svojej územnej pôsobnosti. 
Za 58 dní doby lovu bolo ulovených 30 vlkov a 8 uhynutých, to všetko len na 33% percentách územia Slovenska.

.
.
Zdroj: .

Vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021 nie je možné loviť na viac ako 67% územia Slovenska. 

PLNENIE KVÓTY LOVU VLKA DRAVÉHO

.
.
Zdroj: .
.
.
Zdroj: .
.
.
Zdroj: .
.
.
Zdroj: .

Zdroj: SPK