Medveď

Párenie medveďov
Párenie medveďov
Zdroj: Jozef Ferenec

Párenie medveďov hnedých prebieha od mája do júla. Vtedy samce, inak samotáre, vyhľadávajú rujné medvedice. Keď sa ich pri jednej stretne viac, niekedy urputne bojujú o jej priazeň. Súboj medvedích samcov pôsobí hrozivo, ale málokedy dochádza k vážnemu zraneniu. Skôr slabší ustúpi. Víťaz putuje po boku rujnej medvedice asi tri týždne a opakovane sa pária. Gravidita medvedice trvá 6,5 až 9 mesiacov. Plod sa vyvíja len 8 až 10 týždňov pred pôrodom.

Dovtedy je v latentnom stave. V januári – februári sa v brlohu rodí jedno až tri medvieďatá, ale boli pozorované aj medvedice, ktoré vodili štyri či päť medvieďat. Pri narodení vážia len okolo pol kilogramu. Matka ich úzkostlivo ochraňuje a musia trochu zmocnieť, kým s nimi vyjde zo zimného brlohu na prvú vychádzku.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.