Podľa TASR o tom informuje na svojej stránke Komora veterinárnych lekárov SR (KVLSR), ktorá zároveň pripomína, že pre vydanie pasu musí byť zviera označené mikročipom. Mikročip musí podľa veterinárov spĺňať jednotnú európsku technickú normu, teda musí obsahovať 15-miestny číselný kód. V prípade, že je zviera označené iným druhom mikročipu, je vlastník pri kontrole povinný predložiť čítacie zariadenie, ktorým sa dáta dajú odčítať. Poverený veterinár tiež musí zadať údaje z pasu do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ), čo si môže majiteľ overiť na stránke registra.

Foto
Foto
Zdroj: Profimedia

PLATNÉ OČKOVANIE

Okrem toho zviera, ktoré bude cestovať do niektorého z členských štátov EÚ, musí mať platné očkovanie proti besnote. Uvedené podmienky treba splniť aj v prípade, že je členský štát EÚ iba tranzitnou krajinou, cez ktorú sa cestuje alebo z ktorej sa odlieta. Výnimku z tejto povinnosti majú v niektorých členských štátoch zvieratá mladšie ako tri mesiace, ak sú sprevádzané pasom a ešte neprišli do kontaktu s divými zvieratami, ktoré mohli byť vystavené infekcii. Výnimka tiež platí, ak sú takéto zvieratá sprevádzané svojimi matkami, od ktorých sú závislé. Niektoré letecké a iné dopravné spoločnosti môžu vyžadovať aj potvrdenie veterinárneho lekára o dobrej zdravotnej spôsobilosti zvieraťa na cestovanie a prepravu. Pri cestovaní do Veľkej Británie, Írska, Malty alebo Fínska je zase potrebné, aby boli zvieratá ošetrené proti echinokokom minimálne 24 a maximálne 120 hodín (1 až 5 dní) pred vstupom na územie jednej z týchto krajín.

VIAC AKO 5 ZVIERAT

Tieto pravidlá platia iba pre neobchodný styk, to je pre cestovanie s vlastným alebo zvereným zvieraťom, ktoré nie je určené na predaj a ktoré nebude v zahraničí meniť majiteľa. Pri cestovaní s viac ako piatimi zvieratami potrebujete okrem uvedeného aj zdravotný certifikát vydávaný miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (TRACES), ktorý musí byť vydaný najviac 10 dní pred cestou. Vstup viac ako piatich psov, mačiek alebo fretiek na územie Slovenskej republiky je možný len cez Hraničnú inšpekčnú stanicu Bratislava – letisko.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Daniel Hrežík

ĎALŠIE UŽITOČNÉ STRÁNKY

Veľká Británia
https://www.gov.uk/take-pet-abroad
Írsko
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/coming_to_live_in_ireland/bringing_pets_to_ireland.html
Malta
https://agriculture.gov.mt/en/vrd/Pages/travel_petmalta.aspx
https://www.pettravel.com/immigration/malta.cfm
Fínsko
https://www.evira.fi/en/animals/import-and-export/eu-countries-norway-and-switzerland/dogs-cats-and-ferrets/