Rast nového parožia srncov sa skončil. Nastalo obdobie vytĺkania.

V zamatovej nádhere
V zamatovej nádhere
Zdroj: Jozef Ferenec

Začína sa vytĺkanie.
Začína sa vytĺkanie.
Zdroj: Jozef Ferenec

Srnec sa zbavuje lyka, ktoré mu chránilo parožie počas rastu. Lyko je koža porastená krátkou jemnou srsťou. Slúži ako ochrana bohatej sieti ciev, ktoré do rastúceho parožia privádzajú výživné látky a minerály.

Lyko je už takmer odstránené.
Lyko je už takmer odstránené.
Zdroj: Jozef Ferenec

Po sieti ciev zostáva na vytlčenom paroží bohaté perlovanie a ryhy. Staršie srnce vytĺkajú parožie skôr ako mladé. Jedince so silnejším parožím vytĺkajú na tenkých drevinách či kroch a tie so slabším parožím na hrubších.

Paradoxne, srnce so silnejším parožím si ho vytĺkajú na slabších
drevinách, a naopak.
Paradoxne, srnce so silnejším parožím si ho vytĺkajú na slabších drevinách, a naopak.
Zdroj: Jozef Ferenec

Parožky sú po vytlčení bledé. Rýchlo sa však sfarbujú  nahnedo až načierno podľa drevín, o ktoré ich srnec vytĺka. Základ sfarbenia napokon vždy tvorí zaschnutá krv. Srnec zanecháva pri vytĺkaní na drevinách pachové stopy oznamujúce ostatným srncom, že teritórium je obsadené.

Spracoval: Pef