Aj Správa TANAP-u vykonáva na pozemkoch vo svojej správe ochranu mladých lesných porastov pred zimným odhryzom zverou. Využíva pritom ekologickú metódu, ktorá sa vo zvýšenej miere uplatňuje na Slovensku hlavne v územiach s vyšším stupňov ochrany. Spočíva v použití prírodného materiálu - ovčej vlny, namiesto chemického náteru či pracného oplocovania drôtom či umelou hmotou, čo sa ani esteticky nehodí do prírodného prostredia. A táto alternatíva vraj funguje.

Príkladom je ochrana porastu pred ohryzom v štvrtom stupni ochrany prírody v PR Turícke dubiny. Účelom vyhlásenia tejto rezervácie bola ochrana ojedinelých prírodných dubových lesov, ktoré sa zachovali v Liptovskej kotline. Správa TANAP-u tu využila na ochranu mladých stromčekov jednu z metód individuálnej mechanickej ochrany, a to spomenutú ovčiu vlnu. "Ovčia vlna sa na jeseň namotáva na vrcholové výhonky stromčekov. Táto metóda sa v poslednom období využíva vo zvýšenej miere hlavne v chránených územiach, keďže ide o ekologický spôsob ochrany. Ovčia vlna je na Slovensku málo využívaná a často končí ako odpad, a tak sme radi, že mohla poslúžiť na tento účel," vyzdvihli zástucovia Spráy TANAP-u. Lesní a poľovní hospodári, dáte sa inšpirovať?

Aplikácia vlny a ďalšie foto v galérii