Lov raticovej a inej poľovnej zveri lukom a šípom je u nás povolený v uzavretých chovoch, teda vo zverniciach. Na Slovensku zástancov tohto neobyčajne zaujímavého spôsobu lovu pribúda.

Úspech lovu závisí aj od toho, ako sa vie lovec nepozorovane dostať do blízkosti zveri. Optimálne do 30 metrov. Nie vždy to však diviačiky akceptujú...

V Poľovníctve a rybárstve sme pred časom v spolupráci so Slovenským klubom loveckej lukostreľby – Slovakbowhunting uverejnili sériu reportáží z klasického lovu lukom na vybrané druhy zveri v niektorých zverniciach.  Z členmi klubu sme sa nedávno stretli vo zverníku Kováčová neďaleko Vrábeľ. Má výmeru približne 180 hektárov a nenáročný výškový profilom ponúka ideálne podmienky na lov lukom. Zverník je domovom danielov s lopatami ťažkými päť-šesť kilogramov, trofejovo vysoko nad dvesto bodov. Zaujímavý je tu aj celoročný lov muflóna. V početných čriedach nájdete i barany so „zlatými“ tuľajkami.

Pokračovanie na nasledujúcej strane