„Husi divé hniezdia na Slovensku už dlhšie, ale je to väčšinou v nížinných oblastiach, či už na Záhorí, v Podunajskej nížine alebo na východe krajiny. Toto je vôbec prvé hniezdenie v takomto horskom prostredí - vo vysoko položenej lokalite v Karpatoch,“ priblížil riaditeľ Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko Miroslav Demko.

(Pokračovanie na 2. strane)