Poľovníci odôvodňovali nutnosť udelenia výnimky z dôvodu nekontrolovaného šírenia afrického moru ošípaných naprieč Slovenskom a povinnosťou plnenia opatrení vydaných veterinármi i agrorezortom.

Podľa výsledkov plnenia plánov lovu diviačej zveri v mesiaci marec, kedy ešte výnimky pre poľovníkov neplatili, bol lov diviačej zveri v mesiaci historicky takmer najnižší. Užívatelia revírov vtedy ulovili len 986 kusov diviakov a našli 698 kadáverov diviakov, ktoré uhynuli na AMO. Poľovníci však žiadali o výnimku zo zákazu vychádzania po 20,00 hod. i vycestovania mimo okres niekoľkokrát, keďže podľa prieskumov SPK až 52 % poľovníkov vykonáva právo poľovníctva mimo okres pobytu. Výsledky plnenia plánu lovu za mesiac apríl ukázali opodstatnenosť našich tvrdení pred udelením výnimky. Poľovníkom sa totiž podarilo uloviť za 30 dní mesiaca apríl až 2663 diviakov, čo je až o 170% viac ako v marci. Dôležitým prvkom pri plnení nariadení je taktiež vyhľadávanie uhynutých diviakov, ktoré za apríl vzrástli o viac ako 100%, až na 1416 kusov.

SPK
SPK
Zdroj: SPK

Vláda SR udelila poľovníkom výnimku len na plnenie opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a nie na vykonávanie iných činností spojených s poľovníctvom tak, ako to prezentovali niektoré médiá. Poľovníkom za ich činnosť patrí veľké poďakovanie, pretože ako jediní môžu spomaliť alebo zvrátiť aktuálny stav so šírením afrického moru ošípaných.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Martin Chirila

Vyzývame preto verejnosť, aby sa v prírode pohybovali len po vyznačených cestách a turistických chodníkoch, nepribližovali sa ku kadáverom diviakov a rozhodne ich nechytali, čím by mohli spôsobiť prenos tohto vírusu do domáceho chovu, napr. aj do svojho. SPK z tohto dôvodu zriadila e-mailovú schránku [email protected], kde môžete hlásiť nájdené uhynuté diviaky, pokiaľ nebudete vedieť v pôsobnosti ktorej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) sa práve nachádzate. SPK bude kontaktovať užívateľov revíru i priamo RVPS. Všetky dôležité informácie aj postup nahlasovania nájdete na webe www.polovnickakomora.sk v časti Africký mor ošípaných (Kde nahlásiť úhyn?).

Zdroj: SPK