ZROD CIC Majetkové a medziľudské pomery  po druhej svetovej vojne zmenili „károlyiovský“ trend riadenia a starostlivosti  o zver. Palárikovo však nie je známe len  bažantnicou, ale aj krásnym anglickým  parkom a poľovníckym kaštieľom. Gróf  Alojz Károlyi ho po 120 rokoch dal  prestavať a pribudlo k nemu divadlo  i žrebčín. Práve v tomto kaštieli v roku  1920 vznikla myšlienka založiť medzinárodnú poľovnícku organizáciu  CIC.

Bažant
Bažant
Zdroj: Jozef FERENEC

V súčasnosti sa poľovný revír  rozprestiera takmer na 1 500 hektároch, pričom samotná bažantnica má  necelých 150 hektárov. V poľovnom  revíri možno loviť bažanty, ale aj kačice  a morky divé. Každoročne sa usporadúvajú spoločné poľovačky na bažantiu  zver s výradmi 200 až 2 500 kusov,  podľa požiadaviek poľovných hostí zo  Slovenska aj zahraničia. Čoraz častejšie  hostia prejavujú záujem o odlov srncov  a muflónov, často dosahujúcich vysokú  bodovú hodnotu. Kúpiť si možno a živú mufloniu zver, ktorá spravidla slúži na zazverovanie  iných revírov. Samozrejmou súčasťou poľovačiek je dodržiavanie poľovníckych tradícií a preukazovanie úcty ulovenej zveri.

ČO PRINESIE BUDÚCNOSŤ? V bažantnici sa nachádzajú aj umelé vodné nádrže a účelovo pestované lesné porasty. Správcom bažantnice je štátny  podnik Lesy Slovenskej republiky, Odštepný závod Levice,  lesná správa Podhájska. Ako uviedol v knižnej publikácii História poľovného revíru a bažantnice Palárikovo  Ing. Jozef Habara, je v našich rukách, či si bažantnica  v Palárikove udrží dobrú povesť. Bohatá história zaväzuje  terajšieho správcu šíriť jej dobré meno, pokračovať v úspešnom chove bažantov i ostatnej zveri, dodržiavať tradície  a zachovávať vysokú úroveň poľovačiek.