V čase vzniku tu chovali takmer  100 moriek a približne 400 bažantov.  Károlyiovské zveľaďovanie bažantnice pokračovalo za jeho syna Antona  a neskôr vnuka Jozefa I., ktorý vo  vtedajšej grófskej záhrade umiestnil  400 búdok pre kvočky na liahnutie  bažantích vajíčok. Vtedy išlo o prevratnú novinku v chove bažantov. Takto  odchovanými bažantmi zazverovali  bažantnicu aj jej okolie. V práci úspešne  pokračoval gróf Ľudovít I. i jeho syn  Alojz, ktorý pôvodnú 10 650-hektárovú rozlohu bažantnice na vlastných  pozemkoch rozšíril o 2-tisíc hektárov prenajatých pozemkov s poľovným právom od obce Slovenský  Meder a malých vlastníkov pôdy.

Foto
Foto
Zdroj: archív: HISTÓRIA POĽOVNÉHO REVÍRU A BAŽANTNICE PALÁRIKOVO

NAHA SA VYPLATILA V roku 1863 sa majiteľom bažantnice  stal už spomenutý Alojz Károlyi, ktorý  výrazne prispel nielen k rozširovaniu  územia, na ktorom sa vykonávalo právo  poľovníctva, ale zaviedol aj dôslednú  evidenciu ulovenej zveri a od roku  1867 aj zveri škodiacej poľovníctvu.  Takýto rozľahlý a perspektívny revír  začal spravovať po roku 1865 hlavný poľovný majster Štefan Somfai  a po ňom až do roku 1900 Rudolf  Bök. Ich úsilie prinášalo skvelé výsledky. Veď na porovnanie, roku 1865 tu  ulovili 350 bažantov, ale roku 1880 už  2 754. V rokoch 1867 až 1897 bola štatistika úlovkov viac ako 246-tisíc kusov  malej zveri.

Gróf Alojz bol častým hosťom aj na poľovačkách usporadúvaných  anglickou kráľovskou rodinou. Jeho  skúsenosti z poľovačiek po celej Európe  ovplyvnili spôsob riadenia poľovníctva v Slovenskom Mederi, dnešnom  Palárikove. V jeho šľapajach pokračoval  yn Ľudovít II. a slávu bažantnice a poľovného hospodárenia dotiahol na úroveň, ktorá v tom čase nemala obdobu.

Drop fúzatý
Drop fúzatý
Zdroj: Andrej Chudý

DUBY AJ DROPY Okrem chovu bažantov Károlyiovci zveľaďovali prírodné prostredie a venovali  sa ďalším druhom zveri. Významným  medzníkom bolo vysádzanie dubových porastov koncom 18. storočia.  Vtedy, samozrejme, ešte nik netušil,  že „Duby v bažantnici“ budú v roku 2001 vyhlásené za chránené stromy.  Okrem malej poľovnej zveri sa gróf  Ľudovít II. zaujímal o chov srnčej  zveri, ktorej početnosť a kvalita rástli.  Obhospodarovanie takého rozsiahleho  revíru a bažantnice nebolo jednoduché, ale profesionálnym prístupom  tu dosahovali bezkonkurenčné stavy.  Napríklad v roku 1900 sa počty malej  zveri odhadovali na 70- až 80-tisíc.  Ročne ulovili 7-tisíc zajacov, 3- až 4-tisíc  bažantov a 3-tisíc jarabíc. Historické  údaje evidujú okolo roku 1910 na majeri Buffa aj dropy. Údajne až 400.

Pokračovanie je na strane 2.