Uviedla, že medvedica bola na mieste aj s troma minuloročnými mláďatami. Na horára zaútočila odzadu. „Je poudieraný, má natrhnutý stehenný sval a na bedrách škrabance,“ podotkla a doplnila, že horár sa snažil vyhnúť priamemu kontaktu s medvedicou. Tá ho však sotila na zem, revala, no v útoku už ďalej nepokračovala. Podľa Debnárovej zamestnanec štátneho podniku robil terénnu obhliadku miesta, ktoré sa malo zalesňovať. „Išlo o lokalitu Jasle, asi 300 metrov od budovy bývalej lesnej správy Kyslinky, v blízkosti prístupovej cesty z Hrochote v smere na Zálomskú a Očovú,“spresnila.

Štátny podnik upozorňuje verejnosť, nielen návštevníkov, cyklistov, turistov či hubárov na Poľane, ale aj v iných pohoriach, aby sa po horách nepohybovali sami. „Dlhodobo upozorňujeme na potrebu regulácie populácie medveďa hnedého na Slovensku. Ich stavy už dnes považujeme za neúnosné. Je pravdepodobné, že stretnutí s človekom bude pribúdať,“zdôraznila hovorkyňa.

Lesy SR konštatujú, že keď sa ľudia pohybujú na miestach výskytu veľkých šeliem, majú v skupine medzi sebou komunikovať prirodzeným tónom hlasu. Vyhýbať sa tiež treba návštevám lesa v čase brieždenia a zotmievania sa, keď aktivita pohybu šelmy stúpa. „Pripomíname tiež, že do júna je medvedia ruja. To znamená, že medvede sú v tomto období najaktívnejšie, stretnutie s nimi je pravdepodobnejšie,“uviedla.

Debnárová zhrnula, že v pondelok to bol druhý útok medveďa na horára v tomto roku. „Zamestnanec štátneho podniku, ktorého napadol medveď začiatkom marca, je do dnešných dní práceneschopný,“ ukončila.