„Všetci dobre vieme, že sa v tomto smere už dosiahli rozhodné úspechy, a že drinu na našich dedinách stále viac nahrádzajú stroje a na vidieku sa žije čoraz radostnejšie a kultúrnejšie,“ uviedol pre PaR vtedy osvetový referent Okresného poľovníckeho združenia (OPOZ) Nitra Pavel Hell. „Aj naše ľudové poľovníctvo spája poľovníkov z miest a dedín do jednej veľkej poľovníckej rodiny so spoločným cieľom: neustále zveľaďovať revíry a zlepšiť stavy všetkých druhov poľovnej zveri,“ konštatoval.

Úspechy v chove zveri bolo možné podľa jeho slov dosiahnuť len spoločným úsilím všetkých poľovníkov v spolupráci s poľnohospodármi, lesníkmi, mládežou a ostatným obyvateľstvom. „Preto rozhodne treba bojovať proti lokálpatriotizmu v poľovníctve a proti všetkým nezdravým snahám, ktoré stavajú umelé priehrady medzi poľovníkov miest a dedín,“ prízvukoval odborník.

(Pokračovanie na 2. strane)