V súčasnosti sa dropy vyskytujú v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia pri Bratislave. Informoval o tom Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

Na Sysľovských poliach usmerňuje zákon pohyb návštevníkov tak, aby nedošlo k rušeniu vtáctva. „Nakoľko ide o atraktívne územie na trojhraničí, medzi našimi prioritami v najbližšom období je výrazné zlepšenie súčasného stavu aj pre návštevníkov a to vytvorenie infraštruktúry pre turistov v menej citlivých častiach územia a naopak zníženie vyrušovania v cenných častiach CHVÚ,“  uviedol Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku. Ornitológovia lokalitu sledujú. Oproti minulým dvom rokom zatiaľ tento rok zaznamenali nižšiu návštevnosť mimo povolenej trasy.

Riaditeľ správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy Radovan Michalka poukazuje, že drop bol kedysi na Slovensku bežným druhom. V roku 1956 tu žilo 1 165 jedincov. „Drastické zmeny v poľnohospodárstve, nástup chémie, zánik drobných políčok či úhorov, zavedenie veľkoplošných monokultúr znamenali zničenie prostredia, kde dropy hniezdili a nachádzali potravu,“  poznamenal. Problémom sú podľa R. Michalku aj elektrické vedenia. Drop, ktorý má 18 kíl, sa im nedokáže vyhnúť a dochádzalo tak k nárazom.

Čo čaká farmárov od roku 2023? Dozviete sa na ďalšej strane.