Projekt je zameraný na ochranu sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) prostredníctvom obnovy jeho biotopov a na zlepšenie nepriaznivého stavu jeho populácii v severozápadnom okraji areálu rozšírenia v Európe (na Slovensku, v Poľsku a Čechách).

Názov projektu: Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus)

Akronym: LIFE SYSEL

Foto
Foto
Zdroj: Instagram Dick van Duijn

Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/000895

Začiatok projektu: 01.09.2020

Koniec projektu: 31.12.2027

Celkový rozpočet: 5 428 988,- €

Sysľom sa po zimnom spánku darí.
Sysľom sa po zimnom spánku darí.
Zdroj: Maroš Detko

Príspevok EÚ:

Koordinujúci príjemca: Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Pridružení príjemcovia: ALKA Wildlife o.p.s., Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”, Štátna ochrana prírody SR, Národná zoologická záhrada Bojnice

Internetová stránka projektu: https://broz.sk/projekty/life-sysel/