V roku 2019 bolo za škody spôsobené medveďom vyplatených 102.843 eur.  V roku 2020 bolo na škodách na zdraví spôsobených medveďom vyplatených 10.913 eur. Za škody, ktoré spôsobil medveď na rastlinách a hospodárskych zvieratách, boli vyplatené náhrady vo výške 75.551 eur. Najviac škôd bolo spôsobených v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Pre TASR to povedala Anna Weissová zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.

V roku 2019 bolo za škody spôsobené medveďom vyplatených 102.843 eur. "Celková výška škôd spôsobených medveďom hnedým na Slovensku v jednotlivých rokoch nemá stúpajúci trend. Škody v niektorých rokoch rastú, v iných klesajú, čo môže byť spôsobené aj kolísaním množstva prirodzenej potravy v jednotlivých rokoch," poznamenala Weissová.