Ochranári sa snažia zlepšiť hniezdne možnosti v chránenom vtáčom území Levočské vrchy. "Pred tromi rokmi sme s Vojenskými lesmi a majetkami, o. z. Kežmarok prerokovali možnosti pomoci spevavcom na území bývalého vojenského výcvikového priestoru Javorina, ktorý je súčasťou chránenej oblasti. Počas tohtoročnej hniezdnej sezóny sme odkontrolovali hniezdenie a obsadenosť 30 búdok," uviedol riaditeľ Správy Pieninského národného parku (PIENAP-u) Vladimír Kĺč.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Tibor Benčič

Prvé hniezdenie vzhľadom na chladné jarné počasie podľa neho nedopadlo uspokojivo. Väčšina búdok nebola obsadená, v štyroch ochranári našli uhynuté mláďatá a dve boli obsadené čmeliakmi. Pri druhej, neskoršej kontrole tých istých búdok už boli zistenia pozitívnejšie, 23 z nich obsadili sýkorky bielolíce, v štyroch boli sýkorky belasé, v jednej sýkorka uhliarka a dve neboli obsadené. "Predpokladáme, že kontrolovaná vzorka odráža stav hniezdenia aj v ostatných častiach územia, čo poukazuje na veľmi dobrý výsledok obsadenosti týchto búdok. Okrem ,sýkorníkov' bolo na území nainštalovaných 150 tzv. polobúdok pre hniezdiče ako mucháre, trasochvosty, žltochvosty a ďalšie druhy. Tunajšie sovy si tu tiež v novej hniezdnej sezóne nájdu bývanie v počte 50 polobúdok. S vedením odštepného závodu sme už diskutovali aj o zlepšení úkrytových možností pre netopiere," objasnil Kĺč.