Rezort pôdohospodárstva a vládny kabinet žiadajú o to, aby motivovali farmárov k častejšiemu striedaniu plodín a k výraznému zmenšeniu výmery pôdnych blokov a ich rozčleňovaniu. Zabezpečiť by sa mala aj vyššia podpora pre extenzívne pastvy. Signatári požadujú, aby ministerstvo a vláda zadefinovali rámce novej SPP a aspoň 30 percent z rozpočtu novej SPP bolo vyčlenených na ekoschémy. Chcú podporu farmárov a obhospodarovateľov lesa, ktorí hospodária ohľaduplne k chráneným častiam prírody, lesom a prírode blízkym spôsobom.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Profimedia


 "Dnešné nastavenie poľnohospodárskej politiky vedie k udržiavaniu rozsiahlych monokultúrnych polí, ktorých rozloha je na Slovensku, žiaľ, najväčšia v Európe. To vedie na jednej strane k úbytku vzácnych druhov a malej zveri. Na strane druhej zas veľké lány kukurice lákajú napríklad medvede do blízkosti miest, kde by sa za normálnych okolností nevyskytovali," povedal prezident Slovenskej poľovníckej komory (SPK) Tibor Lebocký.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Lukáš Holásek

Predseda Slovenského zväzu včelárov (SZV) Milan Rusnák zdôrazňuje, že kľúčová bude podoba novej SPP pre včelárov a pre prežívanie opeľovačov. Jozef Ridzoň tiež upozorňuje na pokles početnosti lastovičiek a vyhynutie dropa či krakľa. Signatári memoranda veria, že časť problémov SPP sa podarí vyriešiť už na najbližšej rade ministrov EÚ pre pôdohospodárstvo. "Aj hlas Slovenska zaváži, či sa SPP zmení v prospech reálneho ozelenenia a reálnej podpory vidieka a ľudí, ktorí na vidieku žijú," podotýkajú.

Ilustračné video (PaR)

Pod memorandum sa podpísala Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, SOS/BirdLife, Združenie mladých farmárov na Slovensku, Slovenská poľovnícka komora, Klimatický klub, SZV, Slovenský klub sokoliarov pri SPK, občianske združenie Zeleň, Ochrana dravcov na Slovensku a Bratislavské regionálne ochranárske združenie.