V memorande "Za zdravú krajinu" apelujú na vládu SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Informoval o tom Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Shutterstock


"Vzhľadom na to, že problémy sú dlhodobo neriešené a naše jednotlivé hlasy žiadajúce zmenu spoločnej poľnohospodárskej politiky dlhé roky neboli vypočuté, spojili sme sa a žiadame o ozajstnú zmenu v prospech prírody a vidieka spoločne," uvádza J. Ridzoň. Signatári kritizujú Spoločnú poľnohospodársku politiku Európskej únie (EÚ), ktorej nevhodné nastavenie spôsobuje úbytok biodiverzity.

(Pokračovanie na 2. strane)