Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Najviac búdok, 1000 kusov, chcú ochranári pre žltochvosta hôrneho. Pre sovu dlhochvostú by to malo byť 300 búdok, pre pôtika kapcavého a pre kuvička vrabčieho rovnako po 100 kusov.

Inštalácia búdok má podľa ŠOP zahŕňať umiestnenie a uchytenie o strom alebo iné vhodné miesto. "Pričom inštalácia musí byť vykonaná spôsobom, ktorý zabezpečí stabilné a bezpečné uchytenie búdky na danom mieste, v súlade s požiadavkami daného druhu, pre ktorý je búdka určená," uviedli ochranári v podkladoch. Zároveň pred inštaláciou požadujú vložiť do búdky aj podstielku, ako napríklad hrabanku či mach.

Projekt Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava sa realizuje v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020.