Obsahuje požiadavky na zavedenie verejnej kontroly hospodárenia, rozšírenie rekreačnej zóny Košického lesoparku a vyhlásenie územia európskeho významu Stredné Pohornádie za bezzásahovú prírodnú rezerváciu s voľným pohybom ľudí.

Ako ďalej informoval Juraj Lukáč z LZ VLK, inšpiráciou je nedávno vyhlásená prírodná rezervácia Vydrica v Mestských lesoch Bratislava. Ochranári poukazujú na to, že 19.000 hektárov prevažne jedľovo-bukového lesa vo vlastníctve mesta Košice predstavuje jedno percento všetkých slovenských lesov, a teda najväčší neštátny les na Slovensku. "Hoci ide o unikátny kus prírody, kde je vyše 80 percent lesov v kategórii lesy osobitného určenia a kde je takmer celé územie územím NATURA 2000, podľa monitoringu a analýz miestnych aktivistov a VLK-a je toto územie v súčasnosti obhospodarované neudržateľne ekologicky aj ekonomicky," uviedol Lukáč. Správcom územia je akciová spoločnosť Mestské lesy Košice.