Psíky budú držané na voľno so stádom aj počas pastvy aj počas nočného košarovania. Skúsenosti s touto formou ochrany stád zbierajú po Slovensku zástupcovia WWF, ktorí na naše pozvanie  prišli výhody odprezentovať  priamo na farmu v Turčeku.  Spoločne so zástupcom WWF Slovensko  Jergušom Tesákom, WWF Rakúsko Raffaelom Hickischom, zamestnancami Agrotrade Group, Farma Turček a ŠOP SR, Správa NP Veľká Fatra sme navštívili pasienky kde k útokom dochádza, zvážili možnosti ochrany stáda a navrhli predbežné riešenie.

Vlk
Vlk
Zdroj: Jozef Ferenec

V budúcom roku WWF Slovensko pomôže s obstaraním vhodných šteniatok ako i s praktickými radami pri ich výchove a využívaní. V lokalite využívania psíkov cez ktorú vedú aj turistické alebo cyklistické trasy pomôžu tiež s osadením infopanelov o ochrane stáda a zásadách pri stretnutí so strážnymi psami, uviedlo sa na http://npvelkafatra.sopsr.sk/Ing. Mária Apfelová