No má i svoje problémy a to najmä v horských a podhorských oblastiach s výskytom veľkých šeliem. Vlky a medvede pri slabých preventívnych opatreniach skúšajú vylepšiť svoj jedálniček aj o ľahko dostupnú potravu – ovce či iné zvieratá. Niekoľko prípadov útokov na stádo oviec ročne zaznamenávame aj na farme v Turčeku, kde si na ovce počas pastvy zalovia vlky.

Vlk
Vlk
Zdroj: Jozef Ferenec

Niekoľko 100 ks rozpasené stádo oviec s 1 pastierom a psíkom je pre nich vo zvlnenej krajine pretkanej pásmi stromov a kríkov nadväzujúcich na lesné prostredie Kremnických vrchov ideálne pre lov. Na ochranu stáda by bolo potrebné  začleniť priamo medzi ovce aspoň 2 šteniatka veľkých ovčiarskych plemien psov, ktoré by vyrastali priamo s ovcami a ktorých úlohou bude v budúcnosti postaviť sa na ochranu stáda aj proti vlkom či medveďovi.