Intenzita starostlivosti, ktorú rodičia venujú potomkom, sa pri rôznych druhoch líši. Mnohé mláďatá, najmä raticovej zveri u nás, sú odkázané len na vlastné maskovacie sfarbenie. To, čo predátor nevidí, nepočuje a nezacíti, nemôže uloviť. Matka ich nakŕmi, zbaví pachu a odloží. Zdržuje sa niekde nablízku a svoje ratolesti dokáže ochrániť len pred primeranými predátormi. Mláďatá sú krátko po narodení bezbran­né a nepohyblivé. Odložené jelenča nie je sirota a nie je ani choré. Len sa pre hrozbu predátorov nehýbe a nepáchne. Najlepšie je nechať ho na pokoji.

Foto
Foto
Zdroj: Jozef Ferenec

Naša pomoc

Dôležitou súčasťou poľovníctva je aj starostlivosť o mláďatá. Je to celý rad opatrení proti nepriaznivým vplyvom mechanizácie a chemizácie poľnohospodárstva a lesníctva, ale aj proti turizmu, doprave, pyt­liactvu či prirodzeným predátorom. Na záchranu zveri sa musí poľovník zamerať najmä pri kosbe krmovín, pri chemickej ochrane rastlín, pri vykonávaní jarných prác, pri nočnej práci s traktormi a s inými strojmi v období od februára do augus­ta. Už zavčasu na jar odplašujeme zver najmä z veľkoplošných krmovinových lánov, aby si tam nerobila hniezda. Pri jarných prácach je teda potrebné, aby poľovníci pred každým agrotechnickým zásahom prehľadali spolu so psami príslušnú parcelu a zachránili ohrozenú zver. Predpokladá to dobrú spoluprácu poľovníkov s poľnohospodármi, bez ktorej je úspešný chov najmä poľnej zveri celkom nemysliteľný.

Rizikové obdobie

Pri zbere poľnohospodárskych plodín dochádza každoročne k významným stratám zveri, najmä k usmrcovaniu práve narodených mláďat. Zachraňovanie mláďat pri kosbe krmovín je tiež veľmi dôležité, lebo takto spôsobené straty sú často príliš veľké, takže naše opatrenia môžu v rozhodujúcej miere ovplyvniť prírastky v stavoch zajačej, bažantej i srnčej zveri. Tieto straty sa podľa konkrétnych podmienok pri kosbe krmovín pohybujú napríklad pri srnčej zveri až do výšky päťdesiat percent narodených srnčiat. Na obmedzenie týchto strát sa zver pred kosbou vyháňa z poľnohospodárskych kultúr. Na to sa používajú buď rôzne optické a akustické plašiče, alebo sa zver tesne pred poľnohospodárskymi strojmi vyháňa pomocou psov. Neoceniteľnú úlohu pri tom zohrávajú najmä stavače, ktoré mláďatá vystavujú, neubližujú im a umožnia poľovníkovi zasiahnuť a zver ochrániť.

Slovenský Hrubosrstý Stavač Niky
Slovenský Hrubosrstý Stavač Niky
Zdroj: Slovenský Hrubosrstý Stavač

Skutoční poľovníci

Súčasné poľovníctvo už dávno nie je len lovom a už vonkoncom nie iba športom, zábavou alebo nebodaj nezmyselným zabíjaním. Byť poľovníkom znamená totiž nielen mať oprávnenie na lov zveri, ale predovšetkým je to záväzok zver plánovite chovať, zušľachťovať ju, chrániť a až potom ju aj loviť. Každý poľovník má byť predovšetkým ochrancom, chovateľom poľovnej zveri a nemá ľuto­vať námahu a náklady, aby jej najmä v čase núdze uľahčil život.

Zdroj: Archív PaR