Pre TASR to uviedol riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko s tým, že v Tatrách platí sezónna uzávera. „Apelujeme na návštevníkov, aby minimalizovali hromadné akcie a zbytočne neriskovali, pretože aj záchranné zložky sú vystavené určitému riziku prenosu ochorenia COVID-19,“ vyzýva P. Majko. Zároveň sú podľa neho vyrušované všetky chránené živočíchy, ktoré môžu byť vystresované pri leteckej záchrane turistov.

(Pokračovanie na 2. strane)