Znenie novely by malo byť publikované v Zbierke zákonov v krátkom čase. Schválený text ale môžete nájsť na stránke NRSR už teraz TU. Hľadajte na str. 10 a 11 dokumentu, čl. XI.

O ďalšom vývoji v nadväznosti na prijatie novely sa budeme snažiť prinášať aktuálne informácie. Predpokladá sa, že opatrenia prijaté PPZ na úseku zbraní a streliva budú naďalej platiť v obdobnom rozsahu aj v tomto novom legislatívnom rámci.

Zdroj: Legis Telum/Facebook/JUDr. Boris Draškaba