Novým riaditeľom štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič sa stal absolvent Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Mário Perinaj. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Anežka Hrdá. TASR zverejnila na portáli Teraz.sk informáciu o tom, že druhé kolo výberového konania na post riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič sa uskutočnilo na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Zúčastnil sa na ňom jeden uchádzač, ktorý ako jediný získal v prvom kole predpísanú hranicu úspešnosti 70 %.  Hovorkyňa agrorezortu pre TASR pripomenula, že prvé kolo sa konalo v sídle štátneho podniku LPM Ulič. Prihlásili sa doň traja uchádzači, ktorí absolvovali odborný test a prezentácie stratégie rozvoja LPM Ulič. Spresnila, že uchádzač na post riaditeľa absolvoval v druhom kole osobný pohovor s komisiou, ktorá overila jeho odborné znalosti, kompetencie, všeobecný prehľad, manažérske schopnosti a zručnosti. Na základe celkového hodnotenia rozhodla, že Mário Perinaj dosiahol hranicu úspešnosti, a preto sa stáva novým riaditeľom LPM Ulič.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock

Výberová komisia postupovala podľa Anežky Hrdej v zmysle metodiky výberových procesov na manažérske pozície v štátnych podnikoch. Členmi komisie boli Vladimíra Fabriciusová, generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR, Martin Nevolný, poverený generálny riaditeľ sekcií poľnohospodárstva a potravinárstva MPRV SR, Michal Tomčík, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR, Ľuboslav Mika, riaditeľ odboru životného prostredia LESY SR a Jozef Salaj, zvolený zástupca zamestnancov LPM Ulič. Ing. Mário Perinaj pôsobil aj na pozícii riaditeľa Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.  

Zdroj: http://www.lesmedium.sk/