Projekt cieli na zladenie medzinárodného monitoringu šeliem, predchádzanie konfliktom šeliem s ľuďmi a prevenciu pytliactva, uvádza portál mendelu.cz. Ďalšími krajinami, ktoré budú okrem Českej republiky na projekte LECA spolupracovať, sú Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina.

Veľké šelmy sú nepostrádateľnou súčasťou karpatských lesných ekosystémov. Práve tu sa nachádzajú jedny z najväčších populácií rysov, vlkov i medveďov v Európe. Ich ochrana a riešenie konfliktov s človekom však nemôže dlhodobo fungovať bez medzinárodnej spolupráce. Práve o ňu sa bude opierať projekt LECA, ktorý má za cieľ priniesť rad efektívnych odporúčaní a riešení pre zlepšenie koexistencie ľudí a veľkých šeliem v regióne Karpát,“ uviedol zoológ a zároveň koordinátor projektu Martin Duľa z Ústavu ekológie lesa Mendelovej univerzity v Brne.

Pre zachovanie životaschopných populácií veľkých šeliem a ich dlhodobú koexistenciu s ľuďmi v oblasti Karpát je projekt postavený na troch pilieroch – harmonizácii cezhraničného monitoringu, predchádzaní konfliktom a prevencii pytliactva. Medzinárodný tím chce do monitoringu zapojiť miestne zainteresované subjekty, ako sú poľovníci, poľnohospodári, obce i štátne inštitúcie. „Vďaka tomu získame aktuálne informácie o stave populácií veľkých šeliem a tiež o miere konfliktov s človekom v cezhraničných pilotných oblastiach Karpát, ktoré nám následne pomôžu stanoviť účinné opatrenia,“ vysvetlil M. Duľa.