Ako píše Jagderleben, dňa 1. novembra nadobudla účinnosť novela zákona o poľovníctve, kde sa odsek 100a "Opatrenia na ochranu ľudí a hospodárskych zvierat" mení a dopĺňa, aby sa mohli prijať ochranné opatrenia proti veľkým šelmám (vlk atď.). Ak si to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo ak je to potrebné vzhľadom na škody spôsobené na hospodárskych zvieratách. 

Takéto opatrenia zahŕňajú: chytanie, uspávanie, plašenie (s gumovými projektilmi) a lov.

Výkonom práva poľovníctva musí poveriť úrad. Nariadenie by malo byť časovo obmedzené a vydané len pre znalé osoby. V prípade, že budú ohrozené viaceré poľovnícke oblasti, očakáva sa, že opatrenia budú prijaté spoločne v rámci územných oblastí.