Jedna sledovaná oblasť je charakteristická vysokou hustotou ľudských obydlí a absenciou veľkých šeliem (rys a vlk), zatiaľ čo v druhej oblasti je ľudí málo, ale zato sa tu vyskytujú rysy a vlci, ktorí v posledných desaťročiach významne znížili stavy srnčej zveri. 
Vedci z výskumnej stanice Grims zhromaždili pre svoju prácu vzorky z viac ako 300 kusov srnčej zveri. V krvi sledovaných zvierat analyzovali hladinu stresových hormónov. Tá bola priemerne o 30% nižšia v oblasti bez veľkých predátorov ako v oblasti s rysom a vlkom, aj keď rušenie človekom v prvej oblasti je oveľa bežnejšie. Tento rozdiel by mohol byť spôsobený tým, že ľudské vyrušenie je pre srnčiu zver predvídateľnejšie než útoky predátorov. Srnec sa stresu spôsobenému ľuďmi môže vyhnúť, napr. posnutím aktivity na súmrak a zvykne si naň. Zdá sa, že u šeliem sa mu to darí menej.

Zdroj: www.svetmyslivosti.sk