ANTIPARAZITÁRNA LIEČBA BEZ JADROVÉHO KRMIVA?

Zákaz prikrmovania raticovej zveri jadrovým krmivom vo voľných revíroch komplikuje jej liečbu.

.
.
Zdroj: archív

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV TERIÉROV A FOXTERIÉROV

Klub funguje 30 rokov, má vyše päťsto členov a patrí k najväčším v rámci našej kynológie.

.
.
Zdroj: archív klubu

PSEUDOGRAVIDITA MENÍ SPRÁVANIE SÚK

Nepravá či falošná gravidita patrí k pomerne častým problémom sučiek.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Pixabay

ATYPICKÉ JELENIE PAROŽIE 2

Začala sa sezóna zberu jeleních zhodov. Niektoré nálezy, ale aj parožie a lebky ulovených jedincov dokážu prekvapiť. Veď posúďte.

Foto
Foto
Zdroj: archív

Pokračovanie na strane 3.