Cieľom členov SPK je zachrániť a chrániť poľnohospodársku krajinu, v ktorej sa bude dobre cítiť ako jarabica, tak sokol, včela, ale aj človek. Aj vďaka poľovníkom a organizovanému poľovníctvu máme na Slovensku najvyššiu druhovú pestrosť živočíchov spomedzi všetkých krajín Európy.

Logo k príležitosti 100. rokov ORGANIZOVANÉHO POĽOVNÍCTVA NA SLOVENSKU (1920 - 2020)
Logo k príležitosti 100. rokov ORGANIZOVANÉHO POĽOVNÍCTVA NA SLOVENSKU (1920 - 2020)
Zdroj: SPK

Storočný odkaz zakladateľa organizovaného poľovníctva generála zdravotníctva MUDr. Jána Červíčka (Lovecký ochranný spolok) je ten, aby poľovníci boli jednotní a súdržní. Túto jednotu zastrešujeme a dobré meno poľovníctva háji dnes SPK, ktorá združuje všetkých poľovníkov na Slovensku. Zdroj: SPK