VÝŽIVA JE VEDA A KŔMENIE JE UMENIE

Zakazovaním prikrmovania prehlbujeme problém škôd, neodborným kŕmením zasa poškodzujeme zdravie zvierat, ale aj porastov. Robme veci profesionálne!

.
.
Zdroj: Shutterstock

HRDÝ NAŠINEC S OSTROVNÝMI KOREŇMI

Udomácnenie muflonej zveri vo voľnej prírode na Slovensku bolo prvým úspešným pokusom nielen v Európe, ale i vo svetovom meradle. 

.
.
Zdroj: Jozef Ferenec

(NE)PRIRODZENÁ POTRAVA: POROVNANIE

Prikrmovanie má význam, iba ak krmivá dosahujú podobnú alebo vyššiu kvalitu ako potrava, ktorú zver nachádza v revíroch.

.
.
Zdroj: Matúš Rajský

TAK TO VIDÍM JA: CHRÁNENÝ DRUH?

Situácia sa zmenila. Predpokladom ďalšieho spolužitia s medveďmi je ich systematický poľovnícky manažment.

.
.
Zdroj: Michal Boľfa

(Pokračovanie na 2. strane)