Z viacerých častí Banskej Bystrice avizujú obyvatelia výskyt diviakov, ktorí sa dostávajú priamo do obytnej zóny. Na Fončorde sa diviačica s mladými pohybuje v tesnej blízkosti panelákov, na Belvederi ide o dlhodobý problém, no výskyt diviakov avizujú obyvatelia aj z ďalších častí mesta.

Dominika Smoleňová z kancelárie primátora informovala, že od začiatku roka prijala mestská polícia trinásť oznámení o pohybe diviačej zveri v meste. Išlo o ulice Tulská, Havranské, Internátna, Pieninská, Čerešňová, Pod Stráňou, či Šalgotarjánska. „Ide o divú zver, ktorá zabieha z poľovného revíru do obytnej zástavby. „Všetky podnety o výskyte diviačej zvery v intraviláne mesta má riešiť príslušný poľovný revír, pri ktorom sa zver najbližšie vyskytuje. Okresný úrad Banská Bystrica – pozemkový a lesný odbor môže vydať rozhodnutie o mimoriadnom odstrele takejto zveri,“ doplnila.

Prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Július Ernek informoval, že v lokalite Belveder už úrad vydal povolenie na mimoriadny odstrel : „Je na príslušnom poľovnom združení zabezpečiť to tak, aby bol vykonaný odstrel, prípadne sa využili iné spôsoby tak aby sa diviačia zver dostala čo najďalej od ľudských aktivít,“ dodal. V prípade Fončordy by nebol odstrel vhodným riešením, keďže ide o diviačicu s mladými. Využijú sa tu skôr spôsoby ich vydurenia do inej lokality, ďalej od obytnej štvrte.

Ako sa riešia podnety
Ako informovala mestská polícia, pri riešení týchto podnetov postupujú tak, že všetky oznamy preposielajú na okresný úrad a tiež poľovníkom z dotknutého poľovného združenia. Zamestnanci okresného úradu následne zaujmú stanovisko ako jediní kompetentní vo veci konať a na základe ich odborného stanoviska vydajú vo veci riadne rozhodnutie na odlov alebo odchyt voľne žijúcej zveri. „Bez takéhoto rozhodnutia nie je možné v tejto veci konať. Poľovníkom z príslušného poľovného združenia sa podnet oznamuje emailom alebo telefonicky. Tí buď vykonajú odchyt alebo odlov. Tento postup je dohodnutý s Okresným úradom Banská Bystrica,“ potvrdila polícia.

Zdroj: https://mybystrica.sme.sk