Po vytiahnutí jedinca z toku nasledoval záznam informácií potrebných pri obhliadke uhynutých chránených druhov živočíchov. Medveď hnedý (Ursus arctos) je celoročne chránený druh so spoločenskou hodnotou 3690 €. Pod dohľadom a za spolupráce polície a zástupcu správcu revíru sa zaznemenali potrebné telesné rozmery medveďa a odobrali vzorky tkanív na DNA analýzu. Pri meraní sa pod ľavou lopatkou našli otvory v koži, ktoré nápadne pripomínali diery po projektiloch. Hypoteticky  sa všetci zúčastnení zhodli na tom, že ide pravdepodobne o usmrtenie jedinca strelnou zbraňou. Obhliadky sa zúčastnili i dvaja veterinári, ktorí potvrdili, že je potrebné vykonať pitvu zvieraťa, za účelom overenia danej hypotézy. Zdĺhavý proces riešenia situácie vyústil v to, že v spolupráci veterinárneho doktora Andreja Renčka a doprovodu polície v nočných hodinách, medveďa previezli na Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, kde bola realizovaná pitva.

Meranie medvedice
Zdroj: Peter Drengubiak/CHKO Kysuce

Pitva, resp. protokol o skúške medveďa hnedého realizovaný vyššie spomenutým ústavom vylúčil usmrtenie medveďa strelnou zbraňou. Patologicko – anatomický nález na základe zistení z pitvy však v závere uvádza: „…možnú traumatickú príčinu úhynu (napr. pád v horskom teréne, zrážka s autom…)“.