Celkovo ide o 17. rysa vypusteného v rámci projektu reštitúcie najväčšej mačkovitej šelmy Európy. Dnes o tom informoval Jaroslav Slašťan z odboru marketingu a propagácie bojnickej zoo. „Ide o dvojročného samca odchyteného v Strážovských vrchoch, odkiaľ sa dostal do rehabilitačnej stanice našej zoo. Braňo, ako sme mladého samca nazvali, sa narodil v Strážovských vrchoch samici Branislave a monitorovali sme ho od mláďaťa,“ povedal vedúci zoologického odboru Branislav Tám. Imobilizácia, zdravotná prehliadka, meranie a zaznamenanie základných fyziologických funkcií a telesných mier, transport do Nemecka a následné vypustenie rysa do voľnej prírody boli podľa neho bez problémov a uskutočnili sa na vysoko profesionálnej úrovni.

Videoarchív: Televízia Prievidza, 5. 9. 2018

KOMPLEXNÝ MONITORING

Bojnická zoologická záhrada je súčasťou projektu, ktorý na území Falckého lesa na nemecko-francúzskej hranici funguje už štvrtý rok. Falcký les je s veľkosťou 179 000 hektárov najrozsiahlejším kompaktným lesným územím v Nemecku, zahŕňajúcim 36 000 hektárov určených chránených lokalít. „Projekt sa začal v roku 2015 a doteraz tu bolo počas jeho trvania vypustených 17 rysov. Zahŕňa komplexný program monitoringu vypustených zvierat z dôvodu dokumentácie ich ekológie a vedecké hodnotenie programu reštitúcie, ako aj spoluprácu na informovaní odbornej a laickej verejnosti,“ spomenul J. Slašťan.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Profimedia

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RYSOV

K hlavným poslaniam moderných zoologických záhrad podľa neho patrí aj ochrana prírody a voľne žijúcich druhov. „Výskumu, monitoringu, ochrane a záchrane našej najväčšej mačkovitej šelmy sa prostredníctvom rôznych projektov a grantov venuje národná zoo už viac ako desaťročie,“ skonštatoval. Koordinujúcim príjemcom projektu je nadácia Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, jeho zahraničnými partnermi sú Biosférická rezervácia Sycoparc, KORA, Ministerstvo životného prostredia SR, Národná zoologická záhrada Bojnice, občianske združenie DIANA - Výskum Karpatskej fauny a Štátna ochrana prírody SR.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Profimedia

„Práve 11. jún je medzinárodným dňom rysov. V tento deň organizujú partneri projektu, ako aj ďalšie organizácie a inštitúcie verejné podujatia a rôzne kampane, ktorých cieľom je získanie pozornosti a následné zvýšenie informovanosti o našej najväčšej mačkovitej šelme. Táto spolupráca zahŕňa 12 partnerov v šiestich krajinách Európy,“ dodal Jaroslav Slašťan.

Zdroj: TASR