Ženy majú záujem o loveckú kynológiu

"Podiel žien medzi poľovníkmi stále rastie," potvrdzuje Torsten Reinwald z Nemeckého poľovníckeho zväzu (WE) v Berlíne. "Pred 25 rokmi tvorili ženy len jedno percento držiteľov poľovných lístkov, dnes je to sedem percent - a v kurzoch o prvý poľovný lístok tvoria ženy 24% uchádzačov." Reinwald upresňuje tiež motiváciu mladých ľudí: "Muži i ženy udávajú ako hlavný dôvod chuť byť v prírode. To platí pre 78% mužov a 77% žien. Nasleduje možnosť chrániť prírodu - to uviedlo 55% mužov a 53% žien. "

Krásna modelka, poľovníčka a kynologička, ideálna kombinácia pre prezentáciu poľovníckej kynológie, pritom treba myslieť na to, že ak sa k fotke pridá aj pes, je to už naozaj umenie. Je potrené zosúladiť viacero faktorov, čo pre fotografa veru vôbec nie je jednoduché.
Krásna modelka, poľovníčka a kynologička, ideálna kombinácia pre prezentáciu poľovníckej kynológie, pritom treba myslieť na to, že ak sa k fotke pridá aj pes, je to už naozaj umenie. Je potrené zosúladiť viacero faktorov, čo pre fotografa veru vôbec nie je jednoduché.
Zdroj: Kateřina Lisová

Dôležitým dôvodom je tiež potešenie z lovu. Ďalšie dôvody sa už u žien a mužov líšia."Viac ako jedna z troch žien v kurzoch, to je asi 36% žien, uvádza, že žiada o poľovný lístok, aby získala vedomosti pre výcvik poľovného psa. U mužov je to len 12%. Pre mužov zostáva v popredí spoločenské vyžitie pri love. "

Z vegetariánky lovkyňou

Dôležitými argumentmi sú aj poľovnícke tradície v rodine alebo záujem o zbrane. Dokázala to štúdia medzi 2 400 účastníkmi kurzov pre uchádzačov o prvý poľovný lístok. "Zver je na treťom mieste pre ženy a štvrtom pre mužov," doplňuje Reinwald.