Keď som vám volala, práve ste cestovali so svojím bavorským farbiarom na Moravu dohľadať diviaka. Podarilo sa?

Žiaľ, nie. Išlo o ťažkú dohľadávku lanštiaka z predošlého večera, ktorý mal zasiahnutý tŕňový výbežok stavca. Môj farbiar nastúpil ako kontrolný pes po inom psovi, prešli sme približne tri kilometre. Diviak po zásahu síce padol, ale potom vstal a odbehol. Na nástrele sme zistili jasné znaky poranenia tŕňa, no po dvadsiatich-tridsiatich metroch prestal farbiť.

Pri preberaní šteniatka
Pri preberaní šteniatka
Zdroj: Archív Petra Chrusta

V každom revíri s raticovou zverou by mal byť k dispozícii poľovne upotrebiteľný pes na dohľadávanie. No nie je pes ako pes a farbiar ako farbiar...

Určite, zvlášť v ťažko dostupnom a intenzívne zazverenom revíri je potrebný kvalitne pripravený farbiar. Ak si niekto myslí, že keď so psom absolvuje predbežné farbiarske skúšky, respektíve individuálne skúšky, že pes bude pripravený na prácu, tak sa mýli. Dôležitý je kvalitný výcvik, ale aj skúsenosti z početných dohľadávok.

Máme na Slovensku dostatok špičkových farbiarov?

Špičkových a talentovaných psov máme veľa. Ale vodičov, ktorí spĺňajú profesionálne kritériá na dohľadávanie zveri - keď si nasadím ružové okuliare – je len okolo dvadsať. Ide najmä o profesionálnych lesníkov z Vojenských lesov a majetkov, zo štátneho podniku Lesy SR alebo aj z väčších privátnych majetkov, ktorí majú farbiare dennodenne pri sebe. Výnimočných farbiarov je málo i preto, že na predbežné farbiarske skúšky bývajú pripustené aj slovenské kopovy, alpské jazvečíkovité či tatranské duriče. Tie potom dohľadávajú v revíroch zver a farbiarom ostáva menej pracovných príležitostí. Navyše, nie každý poľovník z rôznych dôvodov zavolá na overenie nástrelu a dohľadávku vodiča s farbiarom.

Úspešná dohľadávka
Úspešná dohľadávka
Zdroj: Archív Petra Chrusta

Aké vlastnosti má mať človek, ktorý sa chce venovať výcviku farbiara?

Vodič musí byť predovšetkým fyzicky zdatný, aby zvládol ťažké dohľadávky v horských terénoch. Zároveň má byť pokojný a rozvážny. Myslím si, že farbiar je jedno z najinteligentnejších poľovných plemien psov. Pri výcviku preto neodporúčam nátlak či parforsné metódy. Samozrejme, vodič si musí rozumieť so psom, obaja majú vedieť, čo od seba očakávajú. Farbiar má denne pracovať v revíri a vodič musí registrovať všetky signály, ktoré mu pes počas dohľadávky naznačí. Nemci hovoria o záprahu, v ktorom je na jednom konci pes, na druhom vodič a obaja musia byť dokonale zohratí. Bez každodenného vzájomného kontaktu to však nejde.

(Pokračovanie na 2. strane)