Od roku 2007, kedy som nastúpil do tejto práce, som sa často stretával s problémom synantropných jedincov medveďa hnedého, ktorí v nočných hodinách, ale niekedy aj cez deň navštevovali kontajnery s odpadom po okolitých dedinách, či lozili pomedzi lavice na amfiteátri v meste. Nakoľko sa jedná o chráneného živočícha a vybaviť odstrel jedinca, ktorý už nemá rešpekt pred ľuďmi, bol nemožný, začal som to riešiť tak, ako ma to naučili lesníci v Poľsku, Chorvátsku, Fínsku, teda snahou udržať medveďa v jeho prirodzenom prostredí,  v lese. Ako? Aby nemusel hľadať potravu v dedine, či meste, doniesol som im potravu domov, do lesa, uvádza sa na lesmedium.sk.

Čo bolo a je príčinou, že medveď zišiel z hôr do civilizácie ? Jednoznačne hlad ! Medveď je mimoriadne inteligentné a zároveň plaché zviera. Keď môže, človeku sa vyhne. Je zvedavý a dovolím si tvrdiť, aj priateľský. Ale hlad je zlý. A v lesoch prirodzenej potravy pre tak veľké množstvo medveďov už nie je. Červené maliny už u nás v horách nie sú, nemáme holoruby na ktorých predtým rástli, černice nestačia dozrieť, za týždeň ich medvede poobžierajú a čo teda majú žrať zvyšok roka, pokiaľ nezaľahnú na nepravý zimný spánok?  Pozbierajú ešte zopár zdochlín, či zbytkov po vlčej koristi, zopár drienok a šípok, ale to všetko je neskutočne málo pre veľký obsah medvedích žalúdkov.

Medveď
Medveď
Zdroj: Michal Králik

Aktívne sme sa zapojili pred pár rokmi do monitoringu medvedej populácie, zbierali sme medvedí trus, vzorky srsti zo stromov, ktoré sme predtým natreli bukovým dechtom a obkrútili ostnatým drôtom. Na základe rozborov DNA z takto odobraných vzoriek tu pán profesor Paule identifikoval 48 jedincov medveďa. Priemerný ročný prírastok medvedích mláďat je u nás 18 kusov. Mávame tu medvedičky, ktoré majú 4 mláďatá a 3 medvieďatá sú skoro pravidlom. Zdôrazňujem, že výmera nášho revíru je niečo málo cez 7 000 hektárov. A nie od všetkých medveďov sa nám podarilo pozbierať trus, či iné vzorky. Na takúto výmeru lesa by bolo veľa aj 7 medveďov.

Tak som zriadil krmoviská. Vo vzdialených miestach od obydlí, aby som medvede odlákal od dedín a od kontajnerov, na takých miestach, kde sú naozaj doma . Našiel som zopár zanietených ľudí a za  vlastné peniaze, nie za štátne, ani za firemné, zháňame krmivo donášame ho mackom do ich kuchyne. Robíme tak službu obyvateľom, aby nemali stresy zo stretnutí s medveďmi, aby im tieto nerobili škody na včelstvách, domácich zvieratách či hydine, ale aj na ovocných stromoch, aby sa neprehŕňali v kontajneroch a neolamovali ovocné stromy po záhradách.  Zatiaľ čo zamestnanci ochrany prírody, pod ich kuratelu totiž medveď, ako chránený živočích patrí, aj v tomto roku minú viac ako 10 miliónov eur na monitoring šeliem, vrátane medveďa. Vyhodené peniaze do vzduchu. V období, keď nie sú peniaze na oveľa dôležitejšie veci. Štátom platení ochrancovia sa takmer každodenne premávajú po našich lesoch na drahých terénnych autách, s drahými fotoaparátmi a úžitok žiadny. A medveďom, ani iným šelmám ani za máčny máčik  nepomôžu. Peniaze míňajú vo veľkom, ale nie na reálnu pomoc pre konkrétneho chráneného živočícha, ale na papierovanie a nepoužiteľné projekty.

Medveď
Medveď
Zdroj: Shutterstock

Prečo vlastne toto všetko píšem? V poslednom čase sa stupňujú tlaky a znásobujú udania od pracovníka ŠOP, člena zásahového teamu medveďa hnedého, že dávame do lesa pre medvede nevyhovujúce krmivo. Chodí nonstop na kontrolu po našich krmoviskách, fotí a udáva nás na všetky svetové strany. Takto to asi robila voľakedy ŠtB. Potajme zháňala kvázi dôkazy a udávala. Porušujú jednoznačne zákon o kontrole v štátnej správe, nikdy sa neohlásia, neukážu poverenie na výkon kontroly, neprejednajú svoje zistenia so mnou, ako zodpovednou osobou, nepošlú nám záznam z kontroly.

Pokračovanie článku je na strane č. 2.