Slovenská poľovnícka komora (SPK) bude iniciovať podnet na Národný kontrolný úrad (NKÚ) SR v súvislosti s vynakladaním financií na ochranu veľkých šeliem. Informuje o tom oficiálne TASR. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR by mali podľa poľovníckej samosprávy informovať, prečo si objednali vedecké zisťovanie početnosti medveďa a vlka na Slovensku na pražskej Karlovej univerzite. Komora chce vedieť ako, kto a kedy zabezpečoval zber vzoriek v prírode a koľko tento zber bude stáť. Upozorňuje na to, že do manažmentu veľkých šeliem musia byť zapojené všetky zainteresované strany - vlastníci pozemkov, obhospodarovatelia krajiny, poľovníci, včelári, chovatelia, turisti a samosprávy.

Ministerstvo životného prostredia už v apríli požiadalo o analýzu počtov a lokalizácie medveďov na Slovensku Karlovu univerzitu v Prahe, údaje by mali byť k dispozícii v priebehu leta. „Tým, že to analyzujú v Karlovej univerzite je jasné, že do toho nezasahujú poľovníci ani ochranári a čísla budú objektívne. Sme pripravení viesť s verejnosťou, najmä v dotknutých lokalitách, diskusiu. Chceme s ľuďmi hovoriť a znovu dosiahnuť rovnovážny stav,“ uviedol minister životného prostredia Ján Budaj ešte koncom júna.

Mladý medveď pri trati tatranskej železnice
Mladý medveď pri trati tatranskej železnice
Zdroj: Tibor Benčič

Činnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého zriadeného ŠOP SR podľa poľovníckej komory vykazuje amaterizmus a porušovanie právnych noriem. Poukazuje pritom na osirelé mláďatá, na podľa nej nevhodné a nehumánne nakladanie so zabitými medveďmi, nedostatočnú spolupráca s obhospodarovateľmi, samosprávou a vlastníkmi. "Na túto neefektívnu činnosť, ktorá neprináša riešenia, sú však vynakladané nemalé finančné prostriedky daňových poplatníkov," poznamenal pre TASR viceprezident SPK Alojz Kaššák. Tvrdí, že štát zákazom lovu podporil stratu plachosti u medveďa, a tak človek pre neho nepredstavuje hrozbu. Na druhej strane, ako upozornil, použitie svetlíc alebo petárd s cieľom plašenia zveri je podľa zákona o poľovníctve zakázané, no na medvede sa používa. "Je dokázané, že ide o výrazný stresový faktor. Otázkou je, prečo v prípade medveďa je tento spôsob umožnený? Už je viac ako zrejmé, že toto plašenie ani premiestňovanie do inej lokality nie je humánne a ani efektívne," povedal na margo prístupu zásahového tímu. Poľovnícka komora kritizuje zásahový tím aj za to, že spôsob ako usmrcuje problémové medvede, nazýva eutanáziou. Tento pojem je podľa SPK v súvislosti so zvieraťom absurdný. "Zviera predsa nie je človek a nemôže dobrovoľne súhlasiť so svojím usmrtením," podotkol A. Kaššák.

Foto k téme nájdete tu