Štátna ochrany prírody (ŠOP SR), priamo na mieste poskytla súčinnosť privolanej polícii a podali trestné oznámenie. Samicu, ktorej bezvládne telo našli pri obci Pobedim, som krúžkoval 21. júna 2019 ako jediné mláďa páru na hniezde v Považskom Inovci. Spoločenská hodnota jedného jedinca orla kráľovského je v zmysle zákona 5990 eur. Skutočný význam dravcov pre spoločnosť je však nevyčísliteľný – sú dôležitou súčasťou ekosystému, robia nám obrovskú službu čistením krajiny od uhynutých či chorých živočíchov a živia sa druhmi považovanými za poľnohospodárskych škodcov. Niektorí ľudia žiaľ považujú dravce doslova za potravných konkurentov a svojich nepriateľov, neprávom ich vinia napríklad z nepriaznivej situácie stavu drobnej poľovnej zveri. Uchyľujú sa k nelegálnym aktivitám, najčastejšie ide o vykladanie otrávených návnad či odstrely,“ informuje Jozef Chavko z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Jaroslav Slašťan

„Okrem orlice boli na mieste nájdené aj iné uhynuté živočíchy, ktoré mohli byť použité ako návnada, teda zdroj otravy. Toto je predmetom skúmania zo strany polície. Pracovníci ŠOP SR podali podnet pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov, možný je súbeh s trestným činom pytliactva pre nedovolený spôsob lovu. Páchateľom takýchto skutkov hrozí aj niekoľko rokov za mrežami,“ hovorí Chavko. „Od začiatku roka je to minimálne šiesty prípad usmrtenia vtáctva v dôsledku ľudskej činnosti (v piatich prípadoch išlo o dravce). Vo februári to bol napríklad nález 5 uhynutých myšiakov pri Veľkých Kostoľanoch. Našli sme ich počas obhliadky s políciou, ktorá prípad vyšetruje a preveruje príčinu úhynu. Rovnako vo februári ŠOP SR zabezpečila starostlivosť o samicu orliaka morského, nájdenú v okolí Nových Zámkov, ktorá javila príznaky otravy a napriek snahe o záchranu napokon uhynula,“ hovorí Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Wikipedia

„Orly kráľovské v oblasti, kde sa teraz našla uhynutá samica, nemajú dobré podmienky na hniezdenie a dlhodobo trpia nenávisťou ľudí a prenasledovaním. V posledných 10 rokoch sa opakujú podozrivé zmiznutia jedincov zo známych hniezdnych párov. Napríklad minulý rok ostalo na jednom z hniezd opustené asi týždňové mláďa, ktoré sa stalo obeťou predátorov a samica sa tento rok na lokalite objavila s novým, mladým samcom. V roku 2015 sa stal podobný prípad, keď sme na hniezde orla kráľovského našli dve mláďatká, uhynuté od hladu, keď sa z hniezdiska úplne stratil dospelý pár. Takéto straty a výmeny v pároch negatívne ovplyvňujú úspešnosť hniezdenia, čo má zásadný dopad na celkový stav populácie,“ konštatuje Chavko. „Preventívne prehliadky v rámci projektu LIFE PannonEagle sa zabezpečuje v spolupráci s políciou, vo významných oblastiach orlov kráľovských. Tá využíva i dvoch špeciálne vycvičených psov. Používajú sa tiež najmodernejšie technológie, napríklad drony. Všetky zistené prípady polícia intenzívne vyšetruje,“ uzatvára Chavko.

Zdroj: www.dravce.sk